Viken II

Solør skyttersamlag innbyr herved til Landsdelskretsstevne i baneskyting for VIKEN II-kretsen fra torsdag 11. juni til søndag 14. juni 2015 på Kongsvinger og omegn skytterlags bane.

Fremmøte:

Skytebana ligger ved Røhneløkka 11, 2213 Kongsvinger. Stevnet blir skiltet fra alle hovedveger inn til Kongsvinger

GPS koordinatene til banen er: 60%B011´60.0"N 12%B00´16.5"E (http://kart.gulesider.no/m/vm0YO).
Påmelding/innskudd:


Stevnepåmelding vil være på www.dfs.no. Påmeldingen åpner 1. mai vil være åpen til søndag 31. mai. Innskuddet er kr 250,- for seniorer og veteraner (160,- premie og 90,- arrangør) og kr 200,- for rekrutteringsklassene (120,- premie og 80,- arrangør). Det vil bli reservert plass for skyttere fra Østfold skyttersamlag i de siste lagene lørdag 13. juni. Lister med navn, kl., lag og IDnr på være oss i hende innen 31. mai. Listene sendes til solor@samlag.no.


 


Skytterlagene vil få en e-post fra Solør skyttersamlag rett i etterkant av søndag 31. mai med oversikt over hvilke skyttere som har meldt seg på, og hvilket beløp som skal betales inn.


 


Arrangementsavgiften (sen/vet 90,- og rek/j 80,-) betales samlet for alle lagets deltagere ved påmelding. Premieinnskuddet betales ved fremmøte. Arrangementsavgiften må være registrert innbetalt på konto 1822.41.22167 merket Viken II og skytterlagets navn, innen fredag 5. juni for at påmeldingen skal være gyldig. Innbetalt arrangementsavgift refunderes ikke.


 


Oppmøte stevnedagen


På stevnedagen må skytterne være registrert i påmeldingen senest 30 minutter før tildelt skyttertid, og opprop 20 min før tildelt skyttertid.


Program


Innledende 25-skudd for alle klasser på torsdag 11. juni til og med lørdag 13. juni. Samlagsskyting


alle klasser lørdag fra kl 15. Individuelle finaler søndag 14. juni fra kl 12. Eget program for finaledagen publiseres og sendes ut senere.


Premiering


Landsdelskretsens sølvbeger til 1/3 på 25-skudden i alle klasser. Det vil også bli utdelt


gavepremier på 15- og 10-skudden i de ulike klasser, og samlagene/skytterlagene oppfordres til å


støtte opp med gavepremier. Det oppfordres til at gavepremiene gis som penger ettersom vi planlegger å benytte sølvplettskjeer med korslagt gevær i ulike størrelser som gavepremier. Penger til gavepremie kan overføres konto nr: 1822.41.22167.


 


Samlagsskyting


Påmelding fra samlagene med navn på skytterne må være sekretariatet på skytebanen i hende senest lørdag 14. juni kl 12.00.


Senior 200 m:


Hvert samlag kan stille med to lag á 4 skyttere, begge lag teller på lik linje.


Ungdom 100 m:


Hvert samlag kan stille med to lag á 4 skyttere, begge lag teller på lik linje.


Hvert lag skal bestå av to skyttere i klasse R eller ER og to juniorer. Juniorene skyter sist.


Veteran 100 m:


Hvert samlag kan stille med et lag á 4 skyttere, hvorav to skal være fra V65/V73 og to fra V55. V55 skyter sist.


 


Resultatservice


Det vil bli løpende resultatservice under stevnet på Kongsvinger og omegns hjemmeside %96 kongsvinger-omegn.skytterlag.no.


Servering


Det vil være kiosksalg og salg av mat alle dager under stevnet. Lørdag og søndag vil det også være salg av grillmat.


Kontakt


e-post: solor@samlag.no


Stevneleder: Per Kristian Lønhøiden, 959 81 194


Påmelding/premier/økonomi: Torkel Strøm,  979 73 439


Pressekontakt: Vidar Nygårdseter, 905 23 887


Kontakttelefon stevnedagene: Sverre Gulbrandsen Dahl, 916 01 205


Velkommen til Viken II på KONGSVINGER!Meningsmåling  
  Treffer du ofte kjente på skytebanen? 
Ja
NeiViken II Oppropslister og program

Følg oss på Facebook

Innbydelse til Viken II landedelskretsstevne 11.-14. juni